18.2.2019
Vernisáž výstavy Jiřího Pikouse

18.00 v sále v Otevřené zahradě

Galerie Otevřená zahrada

Srdečně vás zveme 18. 2. 2019 od 18 hodin na slavnostní zahájení výstavy
V PRACHU SE PROSTŘELA DUŠE MOJE od Jiřího Pikouse.


Jiří Pikous je absolventem Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde v roce 2004 absolvoval v Ateliéru malby Jiřího Načeradského; žije a pracuje v Tišnově.
Jeho převážně figurativní malby a kresby reflektují situace všedního života spojené s konkrétními vizuálními zkušenostmi i s podněty souvisejícími se vzpomínkami a představami, momentálním nápadem. Motivy jeho akvarelů, kvašů, temper a olejomaleb vycházejí z každodenních vjemů, nejsou však jejich realistickým záznamem, ale evokují i obecnější významové polohy, různé životní situace, v nichž lze nacházet i symbolický význam. Jiří Pikous pracuje s expresivní tvarovou i barevnou zkratkou, přičemž volba techniky vychází ze spontánního rozhodnutí, ze situace předcházející vzniku kresby nebo malby. Námětově široké spektrum prací souvisí s autorovou otevřeností nejrůznějším impulzům, výsledkem je volná imaginativní malířská interpretace reálných i fiktivních jevů. Jejich tematická návaznost není účelová, vzdálená konceptuálnímu záměru, ale jak autor sám uvádí: „Jako určitý program by bylo možné chápat zarputilost každodenního úsilí, avšak bez ambicí po jeho manifestaci. Tomu odpovídá název výstavy, který ukazuje na určitou odevzdanost a snahu o upřímnost.“

Akce je zdarma.